DỊCH VỤ

Thu mua phế liệu tại Bình Dương

Thu mua phế liệu

Thanh lý nhà xưởng tại Bình Dương

Thanh lý nhà xưởng

Thu gom công trình tại Bình Dương

Thu gom công trình

Thu mua phế liệu dây cáp điện tại Tân Châu - Tây Ninh

Thu mua phế liệu dây cáp điện tại Tân Châu - Tây Ninh

Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu dây cáp điện tại Tân Châu - Tây Ninh sát với giá thị trường...
Thu mua phế liệu thép tại Phú Giáo - Bình Dương

Thu mua phế liệu thép tại Phú Giáo - Bình Dương

Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu thép tại Phú Giáo - Bình Dương sát với giá thị trường hiện...
Thu mua vi mạch, main board tại Trảng Bàng - Tây Ninh

Thu mua vi mạch, main board tại Trảng Bàng - Tây Ninh

Chúng tôi xin cam kết thu mua main board tại Trảng Bàng - Tây Ninh sát với giá thị trường hiện tại....
Thu mua phế liệu chì tại Thuận An - Bình Dương

Thu mua phế liệu chì tại Thuận An - Bình Dương

Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu chì tại Thuận An - Bình Dương sát với giá thị trường hiện...
Thu mua phế liệu nhựa tại Thuận An - Bình Dương

Thu mua phế liệu nhựa tại Thuận An - Bình Dương

Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu nhựa tại Thuận An - Bình Dương sát với giá thị trường hiện...
Thanh lý nhà xưởng tại Tân Uyên - Bình Dương

Thanh lý nhà xưởng tại Tân Uyên - Bình Dương

Chúng tôi là đơn vị hoạt động lâu năm trong lĩnh vực thu mua phế liệu và thanh lý nhà xưởng tạiTân...

Thu mua phế liệu tại Bình Dương

Thu mua phế liệu thép tại Dầu Tiếng - Bình Dương
Thu mua phế liệu thép tại Dầu Tiếng - Bình Dương
Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu thép tại Dầu Tiếng - Bình Dương sát với giá thị trường hiện...
Thu mua máy móc cũ, hư hỏng tại Dầu Tiếng - Bình Dương
Thu mua máy móc cũ, hư hỏng tại Dầu Tiếng - Bình Dương
Chúng tôi xin cam kết thu mua máy móc cũ, hư hỏng tại Dầu Tiếng - Bình Dương sát với giá thị trường...
Thu mua phế liệu đồng tại Phú Giáo- Bình Dương
Thu mua phế liệu đồng tại Phú Giáo- Bình Dương
Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu đồng tại Phú Giáo- Bình Dương sát với giá thị trường hiện...

Thu mua phế liệu tại Tây Ninh

Thu mua phế liệu thiết tại Gò Dầu - Tây Ninh
Thu mua phế liệu thiết tại Gò Dầu - Tây Ninh
Chúng tôi chuyên thu mua thiếc tại Gò Dầu - Tây Ninh, gồm thiếc phế liệu, thiếc vụn, bã thiếc, mua...
Thu mua phế liệu đồng tại Gò Dầu - Tây Ninh
Thu mua phế liệu đồng tại Gò Dầu - Tây Ninh
Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu đồng tại Gò Dầu - Tây Ninh sát với giá thị trường hiện...
Thu mua phế liệu inox tại Châu Thành - Tây Ninh
Thu mua phế liệu inox tại Châu Thành - Tây Ninh
Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu inox tại Châu Thành - Tây Ninh sát với giá thị trường hiện...