DỊCH VỤ

Thu mua phế liệu tại Bình Dương

Thu mua phế liệu

Thanh lý nhà xưởng tại Bình Dương

Thanh lý nhà xưởng

Thu gom công trình tại Bình Dương

Thu gom công trình

Thu mua phế liệu vải vụn tại Thủ Dầu Một - Bình Dương

Thu mua phế liệu vải vụn tại Thủ Dầu Một - Bình Dương

Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu vải vụn tại Thủ Dầu Một - Bình Dương sát với giá thị trường...
Thu mua phế liệu chì tại Dương Minh Châu - Tây Ninh

Thu mua phế liệu chì tại Dương Minh Châu - Tây Ninh

Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu chì tại Dương Minh Châu - Tây Ninh sát với giá thị trường...
Thu mua phế liệu đồng tại Trảng Bàng - Tây Ninh

Thu mua phế liệu đồng tại Trảng Bàng - Tây Ninh

Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu đồng tại Trảng Bàng - Tây Ninh sát với giá thị trường hiện...
Thu mua phế liệu inox tại Bến Cầu - Tây Ninh

Thu mua phế liệu inox tại Bến Cầu - Tây Ninh

Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu inox tại Bến Cầu - Tây Ninh sát với giá thị trường hiện tại....
Thu mua phế liệu thép tại Gò Dầu - Tây Ninh

Thu mua phế liệu thép tại Gò Dầu - Tây Ninh

Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu thép tại Gò Dầu - Tây Ninh sát với giá thị trường hiện tại....
Thu mua phế liệu sắt tại Thuận An - Bình Dương

Thu mua phế liệu sắt tại Thuận An - Bình Dương

Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu sắt tại Thuận An - Bình Dương sát với giá thị trường hiện...

Thu mua phế liệu tại Bình Dương

Thu mua phế liệu đồng tại Thủ Dầu Một - Bình Dương
Thu mua phế liệu đồng tại Thủ Dầu Một - Bình Dương
Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu đồng tại Thủ Dầu Một - Bình Dương sát với giá thị trường hiện...
Thu mua phế liệu nhựa tại Thủ Dầu Một - Bình Dương
Thu mua phế liệu nhựa tại Thủ Dầu Một - Bình Dương
Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu nhựa tại Thủ Dầu Một - Bình Dương sát với giá thị trường hiện...
Thu mua phế liệu dây cáp điện tại Dầu Tiếng - Bình Dương
Thu mua phế liệu dây cáp điện tại Dầu Tiếng - Bình Dương
Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu dây cáp điện tại Dầu Tiếng - Bình Dương sát với giá thị...

Thu mua phế liệu tại Tây Ninh

Thu mua phế liệu gỗ tại Gò Dầu - Tây Ninh
Thu mua phế liệu gỗ tại Gò Dầu - Tây Ninh
Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu gỗ tại Gò Dầu - Tây Ninh sát với giá thị trường hiện tại. Tùy...
Thu mua phế liệu dây cáp điện tại Châu Thành - Tây Ninh
Thu mua phế liệu dây cáp điện tại Châu Thành - Tây Ninh
Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu dây cáp điện tại Châu Thành - Tây Ninh sát với giá thị trường...
Thu mua phế liệu hợp kim tại Tân Biên - Tây Ninh
Thu mua phế liệu hợp kim tại Tân Biên - Tây Ninh
Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu hợp kim tại Tân Biên - Tây Ninh sát với giá thị trường hiện...