DỊCH VỤ

Thu mua phế liệu tại Bình Dương

Thu mua phế liệu

Thanh lý nhà xưởng tại Bình Dương

Thanh lý nhà xưởng

Thu gom công trình tại Bình Dương

Thu gom công trình

Thu mua phế liệu sắt tại Thuận An - Bình Dương

Thu mua phế liệu sắt tại Thuận An - Bình Dương

Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu sắt tại Thuận An - Bình Dương sát với giá thị trường hiện...
Thu mua phế liệu nhựa tại Tân Uyên - Bình Dương

Thu mua phế liệu nhựa tại Tân Uyên - Bình Dương

Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu nhựa tại Tân Uyên - Bình Dương sát với giá thị trường hiện...
Thu mua máy móc cũ, hư hỏng tại Trảng Bàng - Tây Ninh

Thu mua máy móc cũ, hư hỏng tại Trảng Bàng - Tây Ninh

Chúng tôi xin cam kết thu mua máy móc cũ, hư hỏng tại Trảng Bàng - Tây Ninh sát với giá thị trường...
Thu mua vi mạch, main board tại Phú Giáo - Bình Dương

Thu mua vi mạch, main board tại Phú Giáo - Bình Dương

Chúng tôi xin cam kết thu mua main board tại Phú Giáo - Bình Dương sát với giá thị trường hiện tại....
Thu mua phế liệu giấy tại Bến Cát- Bình Dương

Thu mua phế liệu giấy tại Bến Cát- Bình Dương

Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu giấy tại Bến Cát- Bình Dương sát với giá thị trường hiện tại....
Thu mua phế liệu vải vụn tại Châu Thành - Tây Ninh

Thu mua phế liệu vải vụn tại Châu Thành - Tây Ninh

Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu vải vụn tại Châu Thành - Tây Ninh sát với giá thị trường hiện...

Thu mua phế liệu tại Bình Dương

Thu mua phế liệu sắt tại Thuận An - Bình Dương
Thu mua phế liệu sắt tại Thuận An - Bình Dương
Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu sắt tại Thuận An - Bình Dương sát với giá thị trường hiện...
Thu mua vi mạch, main board tại Phú Giáo - Bình Dương
Thu mua vi mạch, main board tại Phú Giáo - Bình Dương
Chúng tôi xin cam kết thu mua main board tại Phú Giáo - Bình Dương sát với giá thị trường hiện tại....
Thu mua phế liệu thiết tại Tân Uyên - Bình Dương
Thu mua phế liệu thiết tại Tân Uyên - Bình Dương
Chúng tôi chuyên thu mua thiếc tại Tân Uyên - Bình Dương, gồm thiếc phế liệu, thiếc vụn, bã thiếc,...

Thu mua phế liệu tại Tây Ninh

Thu mua máy móc cũ, hư hỏng tại Trảng Bàng - Tây Ninh
Thu mua máy móc cũ, hư hỏng tại Trảng Bàng - Tây Ninh
Chúng tôi xin cam kết thu mua máy móc cũ, hư hỏng tại Trảng Bàng - Tây Ninh sát với giá thị trường...
Thu mua phế liệu thép tại Gò Dầu - Tây Ninh
Thu mua phế liệu thép tại Gò Dầu - Tây Ninh
Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu thép tại Gò Dầu - Tây Ninh sát với giá thị trường hiện tại....
Thu mua phế liệu chì tại Gò Dầu - Tây Ninh
Thu mua phế liệu chì tại Gò Dầu - Tây Ninh
Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu chì tại Gò Dầu - Tây Ninh sát với giá thị trường hiện tại....