DỊCH VỤ

Thu mua phế liệu tại Bình Dương

Thu mua phế liệu

Thanh lý nhà xưởng tại Bình Dương

Thanh lý nhà xưởng

Thu gom công trình tại Bình Dương

Thu gom công trình

Thu mua phế liệu dây cáp điện tại Dầu Tiếng - Bình Dương

Thu mua phế liệu dây cáp điện tại Dầu Tiếng - Bình Dương

Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu dây cáp điện tại Dầu Tiếng - Bình Dương sát với giá thị...
Thanh lý nhà xưởng tại Dương Minh Châu - Tây Ninh

Thanh lý nhà xưởng tại Dương Minh Châu - Tây Ninh

Chúng tôi là đơn vị hoạt động lâu năm trong lĩnh vực thu mua phế liệu và thanh lý nhà xưởng tại...
Thu mua phế liệu hợp kim tại Châu Thành - Tây Ninh

Thu mua phế liệu hợp kim tại Châu Thành - Tây Ninh

Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu hợp kim tại Châu Thành - Tây Ninh sát với giá thị trường hiện...
Thu mua phế liệu gỗ tại Thuận An - Bình Dương

Thu mua phế liệu gỗ tại Thuận An - Bình Dương

Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu gỗ tại Thuận An - Bình Dương sát với giá thị trường hiện tại....
Thu mua phế liệu sắt tại Bầu Bàng - Bình Dương

Thu mua phế liệu sắt tại Bầu Bàng - Bình Dương

Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu sắt tại Bầu Bàng - Bình Dương sát với giá thị trường hiện...
Thu mua phế liệu nhựa tại Dĩ An- Bình Dương

Thu mua phế liệu nhựa tại Dĩ An- Bình Dương

Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu nhựa tại Dĩ An- Bình Dương sát với giá thị trường hiện tại....

Thu mua phế liệu tại Bình Dương

Thu mua phế liệu hợp kim tại Thuận An - Bình Dương
Thu mua phế liệu hợp kim tại Thuận An - Bình Dương
Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu hợp kim tại Thuận An - Bình Dương sát với giá thị trường hiện...
Thu mua phế liệu hợp kim tại Thủ Dầu Một - Bình Dương
Thu mua phế liệu hợp kim tại Thủ Dầu Một - Bình Dương
Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu hợp kim tại Thủ Dầu Một - Bình Dương sát với giá thị trường...
Thu mua phế liệu vải vụn tại Thủ Dầu Một - Bình Dương
Thu mua phế liệu vải vụn tại Thủ Dầu Một - Bình Dương
Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu vải vụn tại Thủ Dầu Một - Bình Dương sát với giá thị trường...

Thu mua phế liệu tại Tây Ninh

Thu mua máy móc cũ, hư hỏng tại Tân Biên - Tây Ninh
Thu mua máy móc cũ, hư hỏng tại Tân Biên - Tây Ninh
Chúng tôi xin cam kết thu mua máy móc cũ, hư hỏng tại Tân Biên - Tây Ninh sát với giá thị trường...
Thu mua phế liệu hợp kim tại Tân Châu - Tây Ninh
Thu mua phế liệu hợp kim tại Tân Châu - Tây Ninh
Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu hợp kim tại Tân Châu - Tây Ninh sát với giá thị trường hiện...
Thu mua phế liệu vải vụn tại Bến Cầu - Tây Ninh
Thu mua phế liệu vải vụn tại Bến Cầu - Tây Ninh
Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu vải vụn tại Bến Cầu - Tây Ninh sát với giá thị trường hiện...