DỊCH VỤ

Thu mua phế liệu tại Bình Dương

Thu mua phế liệu

Thanh lý nhà xưởng tại Bình Dương

Thanh lý nhà xưởng

Thu gom công trình tại Bình Dương

Thu gom công trình

Thu mua máy móc cũ, hư hỏng tại Thuận An - Bình Dương

Thu mua máy móc cũ, hư hỏng tại Thuận An - Bình Dương

Chúng tôi xin cam kết thu mua máy móc cũ, hư hỏng tại Thuận An - Bình Dương sát với giá thị trường...
Thu gom xử lý rác thải công nghiệp tại Dĩ An - Bình Dương

Thu gom xử lý rác thải công nghiệp tại Dĩ An - Bình Dương

Chúng tôi chuyên thu gom và xử lý chất thải công nghiệp tại Dĩ An - Bình Dương, nhằm xử lý và tận...
Thu mua vi mạch, main board tại Phú Giáo - Bình Dương

Thu mua vi mạch, main board tại Phú Giáo - Bình Dương

Chúng tôi xin cam kết thu mua main board tại Phú Giáo - Bình Dương sát với giá thị trường hiện tại....
Thu mua phế liệu nhựa tại Hoà Thành - Tây Ninh

Thu mua phế liệu nhựa tại Hoà Thành - Tây Ninh

Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu nhựa tại Hoà Thành - Tây Ninh sát với giá thị trường hiện...
Thu mua máy móc cũ, hư hỏng tại Thủ Dầu Một - Bình Dương

Thu mua máy móc cũ, hư hỏng tại Thủ Dầu Một - Bình Dương

Chúng tôi xin cam kết thu mua máy móc cũ, hư hỏng tại Thủ Dầu Một - Bình Dương sát với giá thị...
Thu mua phế liệu nhựa tại Bến Cầu - Tây Ninh

Thu mua phế liệu nhựa tại Bến Cầu - Tây Ninh

Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu nhựa tại Bến Cầu - Tây Ninh sát với giá thị trường hiện tại....

Thu mua phế liệu tại Bình Dương

Thu mua phế liệu giấy tại Dĩ An - Bình Dương
Thu mua phế liệu giấy tại Dĩ An - Bình Dương
Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu giấy tại Dĩ An - Bình Dương sát với giá thị trường hiện tại....
Thu mua phế liệu đồng tại Tân Uyên - Bình Dương
Thu mua phế liệu đồng tại Tân Uyên - Bình Dương
Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu đồng tại Tân Uyên - Bình Dương sát với giá thị trường hiện...
Thu mua phế liệu thiết tại Thuận An - Bình Dương
Thu mua phế liệu thiết tại Thuận An - Bình Dương
Chúng tôi chuyên thu mua thiếc tại Thuận An - Bình Dương, gồm thiếc phế liệu, thiếc vụn, bã thiếc,...

Thu mua phế liệu tại Tây Ninh

Thu mua phế liệu chì tại Tân Châu - Tây Ninh
Thu mua phế liệu chì tại Tân Châu - Tây Ninh
Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu chì tại Tân Châu - Tây Ninh sát với giá thị trường hiện tại....
Thu mua phế liệu chì tại Châu Thành - Tây Ninh
Thu mua phế liệu chì tại Châu Thành - Tây Ninh
Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu chì tại Châu Thành - Tây Ninh sát với giá thị trường hiện...
Thanh lý nhà xưởng tại Hoà Thành - Tây Ninh
Thanh lý nhà xưởng tại Hoà Thành - Tây Ninh
Chúng tôi là đơn vị hoạt động lâu năm trong lĩnh vực thu mua phế liệu và thanh lý nhà xưởng tại Hoà...