DỊCH VỤ

Thu mua phế liệu tại Bình Dương

Thu mua phế liệu

Thanh lý nhà xưởng tại Bình Dương

Thanh lý nhà xưởng

Thu gom công trình tại Bình Dương

Thu gom công trình

Thu mua phế liệu nhôm tại Bến Cát- Bình Dương

Thu mua phế liệu nhôm tại Bến Cát- Bình Dương

Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu nhôm tại Bến Cát- Bình Dương sát với giá thị hiện tại.Tùy...
Thu mua phế liệu dây cáp điện tại Hoà Thành - Tây Ninh

Thu mua phế liệu dây cáp điện tại Hoà Thành - Tây Ninh

Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu dây cáp điện tại Hoà Thành - Tây Ninh sát với giá thị trường...
Thu mua phế liệu đồng tại Dầu Tiếng- Bình Dương

Thu mua phế liệu đồng tại Dầu Tiếng- Bình Dương

Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu đồng tại Dầu Tiếng- Bình Dương sát với giá thị trường hiện...
Thu mua phế liệu hợp kim tại Hoà Thành - Tây Ninh

Thu mua phế liệu hợp kim tại Hoà Thành - Tây Ninh

Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu hợp kim tại Hoà Thành - Tây Ninh sát với giá thị trường hiện...
Thu mua phế liệu inox tại Dầu Tiếng- Bình Dương

Thu mua phế liệu inox tại Dầu Tiếng- Bình Dương

Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu inox tại Dầu Tiếng- Bình Dương sát với giá thị trường hiện...
Thu mua vi mạch, main board tại Dĩ An - Bình Dương

Thu mua vi mạch, main board tại Dĩ An - Bình Dương

Chúng tôi xin cam kết thu mua main board tại Dĩ An - Bình Dương sát với giá thị trường hiện tại. Tùy...

Thu mua phế liệu tại Bình Dương

Thu mua phế liệu nhựa tại Thủ Dầu Một - Bình Dương
Thu mua phế liệu nhựa tại Thủ Dầu Một - Bình Dương
Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu nhựa tại Thủ Dầu Một - Bình Dương sát với giá thị trường hiện...
Thu mua phế liệu hợp kim tại Tân Uyên - Bình Dương
Thu mua phế liệu hợp kim tại Tân Uyên - Bình Dương
Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu hợp kim tại Tân Uyên - Bình Dương sát với giá thị trường hiện...
Thu mua phế liệu gỗ tại Phú Giáo - Bình Dương
Thu mua phế liệu gỗ tại Phú Giáo - Bình Dương
Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu gỗ tại Phú Giáo - Bình Dương sát với giá thị trường hiện tại....

Thu mua phế liệu tại Tây Ninh

Thu gom xử lý rác thải công nghiệp tại Dương Minh Châu - Tây Ninh
Thu gom xử lý rác thải công nghiệp tại Dương Minh Châu - Tây Ninh
Chúng tôi chuyên thu gom và xử lý chất thải công nghiệp tại Dương Minh Châu - Tây Ninh, nhằm xử lý...
Thu gom xử lý rác thải công nghiệp tại Tân Châu - Tây Ninh
Thu gom xử lý rác thải công nghiệp tại Tân Châu - Tây Ninh
Chúng tôi chuyên thu gom và xử lý chất thải công nghiệp tại Tân Châu - Tây Ninh, nhằm xử lý và tận...
Thu mua phế liệu đồng tại Bến Cầu - Tây Ninh
Thu mua phế liệu đồng tại Bến Cầu - Tây Ninh
Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu đồng tại Bến Cầu - Tây Ninh sát với giá thị trường hiện...