DỊCH VỤ

Thu mua phế liệu tại Bình Dương

Thu mua phế liệu

Thanh lý nhà xưởng tại Bình Dương

Thanh lý nhà xưởng

Thu gom công trình tại Bình Dương

Thu gom công trình

Thu mua phế liệu chì tại Dương Minh Châu - Tây Ninh

Thu mua phế liệu chì tại Dương Minh Châu - Tây Ninh

Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu chì tại Dương Minh Châu - Tây Ninh sát với giá thị trường...
Thu mua phế liệu giấy tại Dầu Tiếng - Bình Dương

Thu mua phế liệu giấy tại Dầu Tiếng - Bình Dương

Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu giấy tại Dầu Tiếng - Bình Dương sát với giá thị trường hiện...
Thu mua máy móc cũ, hư hỏng tại Dầu Tiếng - Bình Dương

Thu mua máy móc cũ, hư hỏng tại Dầu Tiếng - Bình Dương

Chúng tôi xin cam kết thu mua máy móc cũ, hư hỏng tại Dầu Tiếng - Bình Dương sát với giá thị trường...
Thu mua phế liệu thép tại Thuận An - Bình Dương

Thu mua phế liệu thép tại Thuận An - Bình Dương

Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu thép tại Thuận An - Bình Dương sát với giá thị trường hiện...
Thu gom xử lý rác thải công nghiệp tại Dĩ An - Bình Dương

Thu gom xử lý rác thải công nghiệp tại Dĩ An - Bình Dương

Chúng tôi chuyên thu gom và xử lý chất thải công nghiệp tại Dĩ An - Bình Dương, nhằm xử lý và tận...
Thu mua phế liệu nhựa tại Thuận An - Bình Dương

Thu mua phế liệu nhựa tại Thuận An - Bình Dương

Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu nhựa tại Thuận An - Bình Dương sát với giá thị trường hiện...

Thu mua phế liệu tại Bình Dương

Thu mua phế liệu nhựa tại Thuận An - Bình Dương
Thu mua phế liệu nhựa tại Thuận An - Bình Dương
Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu nhựa tại Thuận An - Bình Dương sát với giá thị trường hiện...
Thu mua phế liệu thiết tại Dầu Tiếng - Bình Dương
Thu mua phế liệu thiết tại Dầu Tiếng - Bình Dương
Chúng tôi chuyên thu mua thiếc tại Dầu Tiếng - Bình Dương, gồm thiếc phế liệu, thiếc vụn, bã thiếc,...
Thu mua vi mạch, main board tại Dầu Tiếng - Bình Dương
Thu mua vi mạch, main board tại Dầu Tiếng - Bình Dương
Chúng tôi xin cam kết thu mua main board tại Dầu Tiếng- Bình Dương sát với giá thị trường hiện tại....

Thu mua phế liệu tại Tây Ninh

Thu mua phế liệu đồng tại Châu Thành - Tây Ninh
Thu mua phế liệu đồng tại Châu Thành - Tây Ninh
Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu đồng tại Châu Thành - Tây Ninh sát với giá thị trường hiện...
Thu gom công trình tại Tân Biên - Tây Ninh
Thu gom công trình tại Tân Biên - Tây Ninh
Phế Liệu An Việt chuyên thu gom công trình tại Tân Biên - Tây Ninh
Thu mua máy móc cũ, hư hỏng tại Dương Minh Châu - Tây Ninh
Thu mua máy móc cũ, hư hỏng tại Dương Minh Châu - Tây Ninh
Chúng tôi xin cam kết thu mua máy móc cũ, hư hỏng tại Dương Minh Châu - Tây Ninh sát với giá thị...