DỊCH VỤ

Thu mua phế liệu tại Bình Dương

Thu mua phế liệu

Thanh lý nhà xưởng tại Bình Dương

Thanh lý nhà xưởng

Thu gom công trình tại Bình Dương

Thu gom công trình

Thu mua phế liệu chì tại Phú Giáo - Bình Dương

Thu mua phế liệu chì tại Phú Giáo - Bình Dương

Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu chì tại Phú Giáo - Bình Dương sát với giá thị trường hiện...
Thu mua phế liệu thép tại Dương Minh Châu - Tây Ninh

Thu mua phế liệu thép tại Dương Minh Châu - Tây Ninh

Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu thép tại Dương Minh Châu - Tây Ninh sát với giá thị trường...
Thu mua phế liệu chì tại Bàu Bàng - Bình Dương

Thu mua phế liệu chì tại Bàu Bàng - Bình Dương

Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu chì tại Bàu Bàng - Bình Dương sát với giá thị trường hiện...
Thu mua phế liệu inox tại Thủ Dầu Một - Bình Dương

Thu mua phế liệu inox tại Thủ Dầu Một - Bình Dương

Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu inox tại Thủ Dầu Một - Bình Dương sát với giá thị trường hiện...
Thu mua phế liệu nhôm tại Tân Uyên - Bình Dương

Thu mua phế liệu nhôm tại Tân Uyên - Bình Dương

Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu nhôm tại Tân Uyên - Bình Dương sát với giá thị hiện tại.Tùy...
Thu mua phế liệu chì tại Hoà Thành - Tây Ninh

Thu mua phế liệu chì tại Hoà Thành - Tây Ninh

Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu chì tại Hoà Thành - Tây Ninh sát với giá thị trường hiện tại....

Thu mua phế liệu tại Bình Dương

Thu mua phế liệu giấy tại Thuận An - Bình Dương
Thu mua phế liệu giấy tại Thuận An - Bình Dương
Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu giấy tại Thuận An - Bình Dương sát với giá thị trường hiện...
Thu mua phế liệu thép tại Thuận An - Bình Dương
Thu mua phế liệu thép tại Thuận An - Bình Dương
Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu thép tại Thuận An - Bình Dương sát với giá thị trường hiện...
Thu mua phế liệu dây cáp điện tại Phú Giáo - Bình Dương
Thu mua phế liệu dây cáp điện tại Phú Giáo - Bình Dương
Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu dây cáp điện tại Phú Giáo - Bình Dương sát với giá thị trường...

Thu mua phế liệu tại Tây Ninh

Thu mua phế liệu nhôm tại Bến Cầu - Tây Ninh
Thu mua phế liệu nhôm tại Bến Cầu - Tây Ninh
Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu nhôm tại Bến Cầu - Tây Ninh sát với giá thị hiện tại.Tùy theo...
Thu mua phế liệu dây cáp điện tại Tân Châu - Tây Ninh
Thu mua phế liệu dây cáp điện tại Tân Châu - Tây Ninh
Chúng tôi xin cam kết thu mua phế liệu dây cáp điện tại Tân Châu - Tây Ninh sát với giá thị trường...
Thanh lý nhà xưởng tại Trảng Bàng - Tây Ninh
Thanh lý nhà xưởng tại Trảng Bàng - Tây Ninh
Chúng tôi là đơn vị hoạt động lâu năm trong lĩnh vực thu mua phế liệu và thanh lý nhà xưởng tại...